دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی (هفتمین کارگاه وکیل حرفه ای در دعاوی ملکی)

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1402/04/10 تا 1402/05/16
مدت دوره
مدت دوره30 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکپایان دوره
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی دادبانان

دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی (هفتمین کارگاه وکیل حرفه ای در دعاوی ملکی) با دادبانان

زمان برگزاری دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی: روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) از ساعت 19 الی 21

زمان شروع :  10 تیر 1402

زمان پایان : 16 مرداد 1402

مدت دوره : 3۰ ساعت


مدرس دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی:

استاد وحید فقیهی

• وکیل پایه یک دادگستری

• مدرس دانشگاه

• مدرس کارگاه‌های حقوق تجارت

• کاندیدای دکترای حقوق

هادی خسروسرشکی (خسروی)

• مدیر دپارتمان وکالت دعاوی مؤسسه‌‌ حقوقی دادبانان

• متخصص و مدرس کارگاه‌‌های حقوق اسناد تجاری

• مدرس حقوق کسب و کار

• وکیل پایه یک دادگستری


ظرفیت ثبت نام محدود است.

با ارائه گواهی پایان دوره


تلفن پشتیبانی:

📲09104502525

⁦☎️⁩02122585550

توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه اول
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه اول
 • پاور جلسه اول
2
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دوم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دوم
 • پاور جلسه دوم دعاوی ملکی
 • نظریه مشورتی شماره 7_1401_399 مورخ 1401_08_24 _
 • 30341
 • دادنامه نقض شعبه 195
 • خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
 • رای وحدت رویه 733
 • رای وحدت رویه 811
 • دادنامه 195 و 84 تجدیدنظر
3
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه سوم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه سوم
 • پاورپوینت - دعاوی ملکی - 14 تیر
 • رای وحدت رویه 733
 • رای وحدت رویه 811
 • منوط سازی
 • پرداخت ثمن در مرحله اجرا
 • خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
 • دادنامه 195 و 84 تجدیدنظر
 • دادنامه نقض شعبه 195
 • نظریه مشورتی شماره 7_1401_399 مورخ 1401_08_24 _
 • 30341
 • متن مقررات گواهی عدم حضور
 • نسخه چاپی آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
 • دادنامه
 • تصویر مبایعه نامه عدم تعیین تاریخ دقیق
 • اظهارنامه تعیین تاریخ حضور در دفترخانه
 • دادنامه 195 و 84 تجدیدنظر
 • دادنامه نقض شعبه 195
4
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه چهارم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه چهارم
 • پاور دعاوی ملکی تا جلسه چهارم
 • دادنامه
 • متن مقررات گواهی عدم حضور
 • نسخه چاپی آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
 • تصویر مبایعه نامه عدم تعیین تاریخ دقیق
 • اظهارنامه تعیین تاریخ حضور در دفترخانه
 • بخشنامه تعدیل انحصار وراثت نامحدود
5
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه پنجم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه پنجم
 • پاورپوینت دعاوی ملکی تا جلسه پنجم
 • حجت - ش 17 بهشتی
 • بخشنامه تعدیل انحصار وراثت نامحدود
6
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه ششم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه ششم
 • پاور پورینت تا جلسه ششم
 • ثالث به عنوان طرف قرارداد بدوی
 • ثالث به عنوان طرف قرارداد تجدیدنظر
 • ضمانت اجرای عدم درج مبلغ ثمن در مبایعه نامه
 • حساب دوران وکالت به نرخ روز
 • عدم رعایت غبطه خسارت
 • عدم تاثیر اظهارنامه آمادگی پرداخت ثمن
 • عدم تاثیر پرداخت ثمن توسط ثالث
 • عدم رعایت غبطه بطلان
 • کسر مساحت حق فسخ
 • کسری مساحت حق فسخ
 • کسری مساحت فسخ
 • کسری مساحت قابل محاسبه
 • کسری مساحت قابل محاسبه 2
 • کسری مساحت قابل محاسبه 3
 • اضافه مساحت غیرقابل محاسبه
 • اضافه مساحت غیرقابل محاسبه 2
 • پرداخت حساب دوران وکالت به نرخ زمان قرارداد
 • مفهوم وکالت بلاعزل
 • دادنامه مطالبه قیمت روز در اضافه مساحت بیش از 5 درصد برای پیش فروشنده
 • دادنامه نفوذ معامله حتی با ادعای عدم رعایت غبطه موکل
7
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هفتم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هفتم
 • پاورپوینت ارائه تا جلسه هفتم
 • رای واحدت رویه 794
 • دستورالعمل اجرایی تعیین ارز مجاز
 • تصویب نامه 1398 رمز ارز
 • تصویب نامه استخراج رمز ارز 1401
 • نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به نصر
 • نامه بانک مرکزی
 • رای شعبه 25 دیوان
 • رای هیات تخصصی دیوان عدالت
 • رای وحدت رویه 774
 • نظریه مشورتی مرتبط با توقیف و پرداخت رمز ارز
 • رای وضع ید
8
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هشتم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هشتم
 • پاورپوینت ارائه تا جلسه هشتم
 • رای وضع ید
 • فرید- شعبه216 مفتح
 • فرید- ش 216 مفتح
 • نشست قضایی در مورد دستور فروش
 • نظریات مشورتی دستور فروش
9
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه نهم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه نهم
 • پاورپوینت ارائه تا جلسه نهم
 • دادنامه شعبه 127
 • دادنامه شعبه 131
 • نسخه چاپی لايحه قانوني راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك
 • رای وحدت رویه 774
10
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دهم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دهم
 • پاورپوینت ارائه تا جلسه دهم
11
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه یازدهم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه یازدهم
 • پاورپوینت دعاوی ملکی تا جلسه یازدهم
12
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دوازدهم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دوازدهم
 • پاورپوینت دعاوی ملکی تا جلسه دوازدهم
13
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه سیزدهم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه سیزدهم
 • پاورپوینت دعاوی ملکی تا جلسه سیزدهم
 • رای وحدت رویه 725 در خصوص قابلیت تجدیدنظر بودن اعتراض ثالث اجرایی
 • رای وحدت رویه 784 قابلیت طرح دعوا نسبت به مال توقیف شده توسط اجرا در دادکاه
 • رای وحدت رویه 802 صلاحیت دادگاه معطی نیابت برای اعتراض ثالث اجرایی
 • نظریه مشورتی دستور موقت و تامین خواسته 147
 • نظریه مشورتی صلاحیت معطی یا مجری نیابت 147
 • نظریه مشورتی عدم صلاحیت شورا در 147
 • نظریه مشورتی عدم صلاحیت شورای 2
 • نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
 • ش 37 صدر - صبور
 • رای اصلاحی ش 53 ت ن تهران- صبور
 • نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی (فایل ورد)
14
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه چهاردهم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه چهاردهم
 • پاورپوینت دعاوی املاک تا جلسه چهاردهم
 • نظریه مشورتی صلاحیت اعتراض ثالث اجرایی در کیفری
 • مال غیرمنقول شرط ضمن عقد
 • رای وحدت رویه 829
 • رای وحدت رویه 784
15
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه پانزدهم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه پانزدهم
 • پاوروینت جلسه آخر دعاوی ملکی
 • رای وحدت رویه 832
 • ماده 33 و 34 قانون ثبت
 • نظریه مشورتی شماره 7_92_1766 مورخ 1392_09_11
 • نظریه مشورتی کانون سردفتران
 • استعلام ثبت یزد و پاسخ ثبت کل
 • ملک به عنوان رهن و وجه التزام
 • ملک به عنوان تضمین تعهد قرارداد
 • دادنامه تجدیدنظر شعبه 65
 • دادنامه عدم شمول ماده 34 به سند عادی
 • دادنامه شمول ماده 34 به سند عادی
16
نظرسنجی دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی
 • لینک نظرسنجی

اساتید دوره

استاد

دکتر وحید فقیهی

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدرس دانشگاه
  • مدرس کارگاه‌های حقوق تجارت
استاد

هادی خسروسرشکی (خسروی)

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدیر دپارتمان وکالت دعاوی دادبانان
  • مدرس حقوق کسب و کار

نظرات

  دوره ها و بسته های پیشنهادی