کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی(اولین کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقی بین‌المللی)

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1401/11/09 تا 1401/12/21
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکاز انجمن آموزش اروپا
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی

کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی(اولین کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقی بین‌المللی) با دادبانان

زمان برگزاری کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی: روزهای یکشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۰

زمان شروع : 9 بهمن ۱۴۰۱

زمان پایان : 21 اسفند ۱۴۰۱

مدت دوره : ۲۰ ساعت


مدرس کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی:

دکتر رحیم محترم

 • مدرس و مؤلف کتب حوزه بازرگانی بین المللی


تلفن پشتیبانی:

📲09104502525

⁦☎️⁩02122585550


توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه اول
 • کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه اول
 • بازرگانی بین المللی - جلسه اول
 • EXCLUSIVE_AGENCY_AGREEMENTclass
 • icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020-1
 • model_contracts
 • preamble
2
کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه دوم
 • کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه دوم
 • model_contracts_2
 • preamble
 • icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020-1
 • EXCLUSIVE_AGENCY_AGREEMENTclass
 • جلسه اول بازرگانی بین المللی
3
کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه سوم
 • کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه سوم
 • Payments1
4
کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه چهارم
 • کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه چهارم
 • icc-walchart-2
 • incoterms 2020
 • Payments1
 • Global Supply Chain by Bolloré Logistics
 • ICC Model International Sale Contract
5
کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه پنجم
 • کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه پنجم
 • incoterms 2020
 • icc-walchart-2
 • Payments1_2
 • ICC Model International Sale Contract
 • Global Supply Chain by Bolloré Logistics
6
کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه ششم
 • کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه ششم
 • [ICC Publication No. 738E] - ICC Model International Sale Contract (2012, ICC Publishing S.A.) - libgen.lc_2
 • incoterms 2020_2
 • icc-walchart-2_2
 • Payments1_2_2
7
کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه هفتم
 • کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی - جلسه هفتم
 • icc-walchart-2_2_2
 • Payments1_2_2_2
 • incoterms 2020_2_2
 • ICC Model International Sale Contract
 • AGREEMENT SALES CERAMIC (MARYAM SALEMI)_2
 • Sale Contract (Grain) - Ali Beheshti Pour_3
 • Mohsen Soleimani - Sale Contract_2
 • EXCLUSIVE_AGENCY_AGREEMENTclass_2
8
نظرسنجی کارگاه حقوق بازرگانی بین المللی
 • لینک نظرسنجی

اساتید دوره

استاد

دکتر رحیم محترم

  • مدرس و مؤلف کتب حوزه بازرگانی بین المللی

نظرات

  دوره ها و بسته های پیشنهادی