موسسه حقوقی دادبانان
مدیر عامل
نمایش دوره بر اساس موسسه حقوقی
مکانتهران
متخصص دروکالت، داوری و مشاوره حقوقی
تجربیات18 سال

بیوگرافی

سوابق تحصیلی: اخذ مدرک کارشناسی حقوق با معدل ممتاز ( ۱۷/۱۸ ) از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ دفاع از پایان‌نامه با درجه عالی (۵۵/۱۹) با عنوان «انتقال الکترونیکی اعتبار» با راهنمایی دکتر میرحسین عابدیان؛ اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل با معدل ممتاز (۱۷) از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ اخذ مدرک دکتری با معدل ممتاز (۶۴/۱۸) در رشته حقوق خصوصی دانشگاه سراسری قم. دفاع از رساله دکتری با درجه عالی (۱۹) با عنوان «انتقال وجه از طریق نظام بانکی به عنوان وسیله اجرای تعهد»؛ اخذ مدرک DBA (دکترای مدیریت پیشرفته کسب و کار) از دانشگاه تهران. سوابق آموزشی: تدریس حقوق کسب و کارهای مجازی در دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۰ تا کنون؛ تدریس حقوق کسب و کارهای نوپا (استارت­آپ­ها) در دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۰ تا کنون؛ تدریس حقوق مالکیت فکری در دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۰ تا کنون؛ تدریس حقوق استارت­آپ در دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۹۶ تاکنون؛ تدریس حقوق کسب و کار در دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۰ تا کنون؛ تدریس حقوق قراردادها در دوره عالی حقوق برای مدیران در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۵؛ تدریس حقوق بازرگانی در دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت در سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱؛ تدریس حقوق تجارت بین­الملل در دانشگاه تربیت مدرس در سال­های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲؛ تدریس حقوق بین­الملل خصوصی در دانشگاه تربیت مدرس در سال­های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲؛ تدریس حقوق تجارت و حقوق مدنی در دانشگاه سراسری قم؛ تدریس حقوق داوری در سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۴؛ تدریس حقوق قراردادها در سازمان قضایی نیروهای مسلح از سال ۱۳۹۴ تا کنون؛ تدریس دوره­های حقوقی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ویژه شرکت­های دانش بنیان. تدریس دوره­های کاربردی حقوقی در موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهردانش؛ سوابق پژوهشی تالیف کتاب با عنوان “شرح جامع قانون مدنی” (چاپ چهاردهم)؛ تالیف کتاب با عنوان “فرهنگ واژگان حقوقی” (چاپ اول)؛ تالیف کتاب با عنوان “پرسش و پاسخ­هایی در حقوق کسب و کار” (زیر چاپ)؛ تدوین کتاب با عنوان “قوانین و مقررات حوزه کسب و کار” (زیر چاپ)؛ انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان “ابعاد حقوقی شرکت­های دانش بنیان“؛ نگارش مقاله با عنوان «نقض قابل پیش بینی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا» چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی؛ نگارش مقاله با عنوان «بررسی جنبه های حقوقی اجرای دستورپرداخت بانکی» چاپ شده در فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس؛ نگارش مقاله با عنوان «تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی» چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی پژوهش حقوق دانشگاه علامه طباطبایی؛ نگارش مقاله با عنوان «قلمرو آزادی اصحاب دعوی در تعیین نوع و ارزش اثباتی ادله» چاپ شده در مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی با درجه علمی ISC.