مطالب موسسه حقوقی دادبانان

کنسرسیوم
17 آبان 1400

آئین‌ نامه تشویق به مشارکت ( کنسرسیوم )

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

آئین نامه «تشویق به مشارکت»

( کنسرسیوم )

یکی از خلأهای موجود در نظام قانونی کشور، نبود قوانین و مقرراتِ لازم در مورد مسئلۀ ادغام و تشکیل کنسرسیوم (گروه اقتصادی با منافع مشترک) توسط شرکت های تجاری می باشد. قانون تجارت ایران در این خصوص احکام کامل و متناسب با شرایط روز را ندارد. به همین منظور قانون گذار در ماده 15 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 15/2/1398 به مسئله پرداخته است. به موجب این ماده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های ذی ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی های شرکتها و تقویت آنها، با رعایت مواد(۲) و(۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می کنند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند». و هیئت وزیران نیز در تاریخ 6/5/1400 آئین نامۀ اجرایی این ماده، موسوم به آئین نامۀ «تشویق به مشارکت» را تصویب و برای اجرا، به دستگاه های مربوطه ابلاغ نمود. این آئین نامه دارای موضوعات بسیار بدیع و نو در نظام حقوقی ایران می باشد. از جمله در مادۀ 1 این آئین نامه به ارائۀ تعریف در مورد این موضوعات پرداخته شده است: «ادغام»، «ادغام افقی»، «ادغام عمودی»، «ادغام متجانس»، «ادغام نا متجانس» و «گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)»

به قلم استاد مرتضی سیمائی صراف

برای شرکت در دوره‌های کاربردی حقوقی به وب‌سایت دادبانان مراجعه فرمایید.

 

 

ارسال پاسخ

0