مطالب موسسه حقوقی دادبانان

چگونه مشاور حرفه ای شرکتهای تجاری باشیم
20 مهر 1400

چگونه مشاور حرفه ای شرکتهای تجاری باشیم؟

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

موضوع لایو: چگونه مشاور حرفه ای شرکتهای تجاری باشیم؟

⭕️کارشناس برنامه : دکترجواد معتمدی

⭕چگونه مشاور حرفه ای شرکت های تجاری باشیم؟ شاید اولین پاسخی که به این سوال داده می شود، «تسلط بر قوانین شرکت های تجاری باشد»! اما آقای دکتر جواد معتمدی، مولف کتاب «درسنامه حقوق تجارت» و مشاور حقوقی برجسته شرکت های تجاری، در لایو مورخ 7 مهر 1400 پاسخ های متفاوت تری به این سوال دادند.

?دکتر معتمدی: در پاسخ به این سوال مایلم در ابتدا یک سوء تفاهم را بر طرف کنم. و آن این که «مشاور حرفه ای شرکت های تجاری» با «حقوق دان در حوزه شرکت های تجاری» متفاوت است. اولی باید به نیاز های عملیِ شرکت ها پاسخ دهد و دومی به نظریه پردازی در حوزه حقوق شرکت ها مشغول است.

?و اما اصل مسئله. یک فرد برای این که بتواند یک مشاور حرفه ای برای شرکت های تجاری باشد باید دو دسته از مهارتها را کسب کند. دسته اول مهارت های علمی و دسته دوم مهارت های فردی.

مهارت های علمی یک مشاور حرفه ای

?1- مهم ترین مهارت علمی که یک مشاور حقوقی در شرکت ها باید کسب کند، مهارت قرارداد نویسی است. در یک شرکت تجاری هیچ کاری بیشتر از نوشتن یا نظارت بر قراردادها به مشاور حقوقی ارجاع نمی شود.

?2- تسلط بر مسئله «مجامع» در شرکت های تجاری. «مجامع» همچون استخوان بندی شرکت ها هستند که هر گونه اشتباهی در برگزاری آنها، دردسرهای بزرگی برای شرکت ها همراه خواهد داشت.

?3- دانش اسناد تجاری. شرکت ها عمدتا تعهدات خود را به وسیله اسناد تجاری به انجام می رسانند. منظور از اسناد تجاری فقط چک و سفته نیست. اسناد تجاری در معنای عام آنها مد نظر است.

?4- مالیات و تأمین اجتماعی! هرچقدر مالیات و تامین اجتماعی برای ما حقوقی ها ناآشنا و نا مأنوس است، برای صاحبان کسب و کار ،چه کوچک و چه بزرگ، حیاتی و پر دامنه است. مشاور حقوقی شرکت ها باید خود را برای حجم عظیمی از این سوالات آماده کند.

?5- سواد مالی. شرکت یک ارگانیسم اقتصادی است. دستور زبان شرکت، اقتصاد و بیزینس است. کسی می تواند مشکلات این ارگانیسم اقتصادی را به طور دقیق درک کند که حداقلی از دانش مالی و اقتصادی را داشته باشد.

مهارت های فردی یک مشاور حرفه ای

?1- فن بیان. وکیل و مشاور حقوقی باید بتواند از ایده خود دفاع کند. فن بیان تنها به معنی زیبا صحبت کردن نیست. بیان هوشمندانه هم لازم است.

?2- اعتماد به نفس. مشاور حقوقی همچون راهنمایی است که مدیران شرکت را از فرو افتادن در بیراهه ها نجات می دهد. به همین علت است که گاهی مشاور ناچار است مجدّانه در برابر تصمیمات غلط مدیران بایستد. این ایستادگی، اعتماد به نفس بالایی را می طلبد.

?3- ارتباطات فردی گسترده. نه یک مدیر یا مشاور حقوقی. هرکسی که در یک جایگاه اجتماعی حضور دارد باید بتواند دایره ارتباطات خود را تا بیشترین حد ممکن گسترش دهد.

نویسنده چکیده استاد مرتضی سیمایی صراف

ارسال پاسخ

0