وکالت

وکالت تخصصی در زمینه ملکی، وصول مطالبات، چک و سفته، اختلافات قراردادی، مطالبه خسارت

یکی از مهمترین خدمات حقوقی، ارایه مشاوره حقوقی با هدف پیشگیری از بروز اختلافات است؛ از آن جایی که طرح دعوی در دادگاه مستلزم صرف هزینه بالا و از دست دادن زمان است، دریافت مشاوره حقوقی می تواند نقش موثری در موفقیت یک بنگاه اقتصادی داشته باشد؛ حتی پس از بروز اختلاف نیز، مشاوره حقوقی می تواند به حل اختلاف و حفظ حقوق اشخاص کمک نماید؛ تنظیم قرارداد و صورتجلسات استاندارد نیز می تواند در پیشگیری از دعوی یا حل آن نقش به سزایی داشته باشد؛ به عبارت دیگر مشاوره حقوقی ممکن است به ارایه خدمات حقوقی دیگر نظیر تنظیم قرارداد و صورتجلسات، ثبت شرکت علامت تجاری و اختراع و یا پذیرش دعاوی راجع به آن ها منجر شود.

تلفن جهت رزرو مشاوره حقوقی                             

021-22580137                                                                                                              

0