مشاوره حقوقی

مشاوره در زمینه های کسب و کار

مشاوره موسسه حقوقی دادبانان

یکی از مهمترین خدمات حقوقی، ارایه مشاوره حقوقی با هدف پیشگیری از بروز اختلافات است؛ از آن جایی که طرح دعوی در دادگاه مستلزم صرف هزینه بالا و از دست دادن زمان است، دریافت مشاوره حقوقی می تواند نقش موثری در موفقیت یک بنگاه اقتصادی داشته باشد؛ حتی پس از بروز اختلاف نیز، مشاوره حقوقی می تواند به حل اختلاف و حفظ حقوق اشخاص کمک نماید؛ تنظیم قرارداد و صورتجلسات استاندارد نیز می تواند در پیشگیری از دعوی یا حل آن نقش به سزایی داشته باشد؛ به عبارت دیگر مشاوره حقوقی ممکن است به ارایه خدمات حقوقی دیگر نظیر تنظیم قرارداد و صورتجلسات، ثبت شرکت علامت تجاری و اختراع و یا پذیرش دعاوی راجع به آن ها منجر شود.

تلفن جهت رزرو مشاوره حقوقی

021-22580137


دکتر رحیم محترم

  • ارائه مشاوره در حوزه واردات و صادرات کالا
  • ارائه مشاوره در حوزه قراردادهای بازرگانی
  • ارائه مشاوره در حوزه امور گمرکی و دعاوی مربوط به گمرک


دکتر علی اکبر جعفری

  • ارائه مشاوره در زمینه قوانین کار و دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما
  • ارائه مشاوره در زمینه قوانین تامین اجتماعی و دعاوی مرتبط با آن
  • ارائه مشاوره در زمینه قوانین مالی

دفتر کارآفرینی دادبانان


  • ارائه مشاوره در زمینه ثبت علامت تجاری (برند)
  • ارائه مشاوره در زمینه تنظیم قرارداد های مربوط به استارت آپ ها

0