دانلود نمونه قرارداد

 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد عقد مشارکت مدنی تامین سرمایه

قرارداد مشاوره

نمونه قرارداد محرمانگی

نمونه قرارداد فروش بین‌المللی تهیه شده توسط ICC

نمونه قرارداد فروش بین‌المللی تهیه شده توسط CISG

نمونه قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد تحقیق و پژوهش

قرارداد مشارکت در راه اندازی کسب و کار

نمونه قرارداد مشارکت آموزش

قرارداد فرانشیز

قرارداد حق العمل کاری

قرارداد بازاریابی

قرارداد با کاربران سایت یا نرم افزار

قرارداد با تامین کنندگان سایت یا نرم افزار

قرارداد اجاره ملک مسکونی

قرارداد کار

فروش اعتباری(نسیه) مال منقول

صلح‌نامه انتقال سهم الشرکه-خلاصه

صلح سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود-مفصل

وکالتنامه جامع خرید سهام

پیمانکاری تک نفره حقیقی

صلح نامه انتقال زمین

صلح نامه انتقال زمین

قرارداد اجاره ملک تجاری از سمت موجر

 

0