دانلود قوانین و مقررات

موضوع: شیوه‌نامه به کارگیری امریه در شرکت‌های دانش‌بنیان

موضوع: اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17

آیین نامه هیئت های تشخیص مطالب

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

مصوبه هیات مقررات‌زدایی راجع به ثبت علامت تجاری

 

بازرسی از دفاتر قانونی

گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 37

 

قرارداد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

 

نحوه بازداشت اموال بابت مطالبات سازمان تامین اجتماعی

 

قانون تجارت مصوب 1311 +لایحه اصلاحی قانون تجارت : مصوب 1347 راجع به شرکت‌های سهامی

 

شیوه نامه کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

 

قانون صدور چک

 

قانون مالیات های مستقیم

 

قانون تامین اجتماعی

 

قانون کار

 

قانون داوری تجاری بین المللی

 

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

دستورالعمل بهداشتی در مشاغل خانگی

 

دستورالعمل بهداشتی در مشاغل خانگی

 

قانون تجارت الکترونیکی

 

دستورالعمل اعطای نماد و نظارت بر کسب و کار اینترنتی

 

قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱

 

قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

 

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

 

قانون داوری تجاری بین‌المللی

 

فهرست مشاغل خانگی

 

مصوبه نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری

 

قانون احکام دائمی کشور

 

آیین‌نامه نحوه تعیین حق‌الزحمه داوری

 

قانون‌ حمایت‌ از حقوق‌ پدیدآورندگان‌ نرم‌افزارهای‌ رایانه‌ای

 

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

 

آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعالیت صنفی در فضای مجازی

 

آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

 

مجوزاتی مورد نیاز ثبت شرکت

 

0